Някои наши проекти с валидиране в производствената фармация в България, западна Европа, Средиземноморието и Скандинавия ✓


 • rafteikning-bulgaria-a-HVAC1.png
 • rafteikning-bulgaria-a-HVAC2.png
 • rafteikning-bulgaria-a-HVAC3.png
 • rafteikning-bulgaria-AA-Qualification1.png
 • rafteikning-bulgaria-AA-Qualification2.png
 • rafteikning-bulgaria-automation1.png
 • rafteikning-bulgaria-automation2.png
 • rafteikning-bulgaria-automation3.png
 • rafteikning-bulgaria-datamanage1.png
 • rafteikning-bulgaria-drawings-design1.png
 • rafteikning-bulgaria-Drawings1.png
 • rafteikning-bulgaria-FluidBedDryer.png
 • rafteikning-bulgaria-line-enclosure1.png
 • rafteikning-bulgaria-line0-tablets.png
 • rafteikning-bulgaria-line1.png
 • rafteikning-bulgaria-line2.png
 • rafteikning-bulgaria-mixer1.png
 • Rafteikning-bulgaria-pharma-lowHumidity-system1.png
 • rafteikning-bulgaria-PLC1.png
 • rafteikning-bulgaria-power1.png
 • rafteikning-bulgaria-power2-mapping.png
 • rafteikning-bulgaria-project-management-new-pharma-plant1.png
 • rafteikning-bulgaria-quality-plan1.png
 • rafteikning-bulgaria-Schedules1.png
 • rafteikning-bulgaria-software-1.png
 • rafteikning-bulgaria-specification-build1.png
 • rafteikning-bulgaria-Specifications1.png
 • rafteikning-bulgaria-water-purified-dosing-system1.png

Вихрослойна сушилня валидиране
Валидиране на вихрослойна сушилня Glatt. Изготвяне на URS, FS, DS, QPP, IQOQ, PQ и QSR. Изпълнение на тестове и издаване на финален доклад за валидирането.

ATEX оборудване

Валидиране на ATEX оборудване и чисти помещения, принадлежащи към вихрослойни сушилни и казани за обвиване на таблетки. Квалификация на оборудването и контролната система. 

HVAC & BMS валидиране

Квалификация на BMS, HVAC и прахоуловители. Изготвяне на функционална спецификация, валидационен план и протоколи за квалификация на оборудването и системите. Изпълнение на тестове.

Валидационен сет от документи

Набор документация за валидиране. Изготвени FS, URS, QPP, IQOQ, DQ, PQ и QSR. Документите са изготвени двуезично на български и английски език. Извършени тестове и приключени отклонения. 

Валидиране на конролна система

Валидиране на контролна система изградена с операторска станция, PLC контролери и софтуер WinCC. Системата обслужва казани за обвиване и вихрослойни сушилни. Изработен пълен набор от необходимата валидационна документация, изпълнени тестове и издадени финални доклади.

Контрол по ниска влажност и валидиране на системата.

 © Всички права запазени. Разрешено е да се използват материали от Галерия изцяло или частично при условие, че е цитиран източникът.     Начало